Beltaş Vakfı, 1991 yılından beri faaliyette olan vakıftır. Vakıf kurulduğu günden bu yana topladığı yardımlar ve sunduğu hizmetlerden elde ettiği gelirleri amaç ve ilkeleri doğrultusunda kullanmaktadır.

Vakfımız hemşehrilik hukuku çerçevesinde ve hemşehri olmanın bilinciyle kaynaklarını yurttaşlarımızla çeşitli vesilelerle dayanışma ruhu içinde paylaşmaktadır.

Vakfımız belde halkına sosyal ve kültürel hizmetler sunmak için çeşitli aktivitelerde bulunmakta, bu yönde faaliyet ve girişimlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara her türlü maddi ve manevi desteklerde bulunmaktadır.

Vakfımız ayrıca, şahsen müracaat eden kişi, kurum ve kuruluşların müracaatlarını vakıf yönetim kurulunda değerlendirerek ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar bir defaya mahsus olduğu gibi aylık gıda, yakacak, tıbbi malzeme ve ilaç yardımları şeklinde de yapılmaktadır.

Vakfımız ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, işitme cihazı vb sağlık cihazlarını temin etmektedir.

Vakfımızın en önemli çalışma alanlarından biri de eğitim olup; ilk, orta üniversite öğrencilerine burs verilmektedir. İlk ve orta eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere ayda 200 TL, üniversite öğrencilerine ayda 250 TL burs olanağı tanınmaktadır. 2016-2017 eğitim yılı itibarıyla 1200 öğrencimize burs katkısı yapılmış bulunmaktadır.

Vakfımız bununla birlikte üniversite kulüplerine katkı yapmakta, amatör spor kulüplerinin tesislerinin bakım ve onarımına yardım sağlamaktadır. Ayrıca dini günlerde her dine mensup insanımıza dini günlerin gereğine uygun yardımlar da yapılmaktadır.

Vakfımız din, dil, cinsiyet, ırk, herhangi bir inanış, eğilim farkı ayırt etmeksizin tüm yurttaşlarımıza yardım elini uzatmaya çalışmaktadır. Kuşkusuz 1200 öğrenciye burs vermekte olan Vakfımızın yurttaşlarımıza katkıları yapılan yardımlar ölçüsünde daha da büyüyecektir.