• Sivil toplum anlayışını geliştirmek,
  • Vakıf kültür ve şuurunu yaygınlaştırmak,
  • Kültürel mirası korumak,
  • İnsan onuru ve sürdürülebilir ekosistem için moral ve kültürel değerleri yaşatmak,
  • Kendi öncelik alanlarında eğitim-araştırma yapmak ve farkındalık yaratmaktır.

Sivil toplum ve hayırseverlik anlayışını birlikte daha etkin kılmak; vakıf uzmanlığının geleneksel ve modern vakıfçılığın geleceğinde rehber olmasını sağlamaktır.