HAKKIMIZDA

Beltaş Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, 23 Temmuz 1991 tarihinde kurulmuştur. Vakfımızın amacı vakıf senedinden hareketle; Beşiktaş Belde halkına, Beşiktaş belediyesinde çalışan memur, müstahdem, işçiler ve Beltaş A.Ş. bünyesinde çalışan personelin sağlıklı ve yeterli beslenmesi maksadıyla her nevi gıda, tüketim ve temel ihtiyaç maddelerini en ucuz ve sağlıklı bir şekilde üretmek, yurt içi ve yurt dışı temin ve tedarikini, pazarlamasını yapmak, özellikle gelir düzeyi düşük ve ihtiyaç sahibi olanlara imkân yaratmak üzere imarethaneler, aşevleri açmaktır.

Ayrıca imkânlarımız nispetinde sosyal yardımlarda bulunmak, bu amaçla sosyal konutlar inşa etmek, tesisler açmak, kurmak, kurdurmak, yaptırmak, kiralamak, bu tesisleri işletmek, bu amaçla çalışan kuruluşlara iştirak etmek. Yardım sandıkları, konaklama, eğlence, dinlenme, sosyal ve kültürel etkinliklere elverişli tesisler ile sağlık, spor tesisleri, huzurevleri, çocuk yuvaları, gençlik köyleri kurmak kiralamak işletmek. Çevre güzelliğini korumak üzere dinlenme, eğlenme, oyun alanları, çocuk kulüpleri, kreşler, kütüphaneler açmak, parklar yapmak, bu parklara fonksiyon vererek halka ucuz dinlenme olanağı sağlayan tesisler halinde kurmak işletmek. Her türlü sosyal, eğitici, kültürel, sanatsal, turistik, sportif faaliyetlerde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak da vakfımızın faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Vakfımız amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli finansmanı da resmi ve özel kuruluşlar tarafından yapılacak, ayni ve nakdi bağışlar, vakfın kurduğu döner sermaye işletmesi veya ortağı olduğu şirketlerden elde edilen kar paylarından, vakfın amacına hizmet etmek amacıyla kurulan tesis ve işletmelerin gelirlerinden ve vakıf yararına düzenlenecek olan her türlü konser, piyango, festival gibi organizasyonlardan elde edilen gelirlerden sağlamaktadır.