MİSYON VE VİZYON

Vizyon

Beşiktaş ilçesi sınırlarında yaşayan dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşlarımızın evrensel insan hakları değerleri kapsamında; sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında fırsat eşitliğinin sağlandığı bir ilçe hayal ediyoruz.

Misyon

Beşiktaş ilçemiz sınırlarında eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temel gıda yardımı yapmak, kültür sanat etkinlikleri ile sosyal gelişime katkı yapmak, Beşiktaş Belediyesi ve kamu yararı gözeten diğer vakıf ve dernekler ile iş birlikleri gerçekleştirmektir.

İlkeler

Beltaş Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, vizyon ve misyonu doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Beşiktaş Halkına Hizmet
Beşiktaş ilçesi sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarımız için çalışmalar yürütür ve yerel kapsamdaki sorunları önemseyerek, Beşiktaşlılık ilkesini benimsemektedir.

Ayrımsız Beşiktaş
Din, dil, ırk, etkin köken, cinsiyet, cinsel yönelim farklılıklarını gözetmeden sadece ihtiyaç doğrultusunda Beşiktaş ilçesindeki herkesle çalışmalar yürüterek, hizmetlerini sağlamaktadır.

Toplumsal Fayda
Yapılan çalışma ve hizmetlerle Beşiktaş ilçesinin refahını artıracak projeleri gözetir ve Beşiktaş üzerinden toplumsal fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Şeffaflık
Vakıf destekçilerinin ve kamuoyunun çalışmalarını, toplanan yardımları ve bu yardımların nerelere, ne şekilde harcandığını açıkça paylaşmaktadır.

Sürdürülebilirlik
Yapılan çalışmaların devamlılığını önemseyerek, Beşiktaş halkına sağlanacak katkıların sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmalar yapmaktadır.